Naprawdę widzimy więcej, niż istnieje w rzeczywistości. Widzimy poprzez nasze uczucia, a nie tylko oczami.


naprawdę-widzimy-więcej-ż-istnieje-w-rzeczywistoś-widzimy-poprzez-nasze-uczucia-a-nie-tylko-oczami
william whartonnaprawdęwidzimywięcejniżistniejerzeczywistościwidzimypoprzeznaszeuczucianietylkooczaminaprawdę widzimywidzimy więcejniż istniejeistnieje ww rzeczywistościwidzimy poprzezpoprzez naszenasze uczucianie tylkotylko oczaminaprawdę widzimy więcejniż istnieje wistnieje w rzeczywistościwidzimy poprzez naszepoprzez nasze uczuciaa nie tylkonie tylko oczaminiż istnieje w rzeczywistościwidzimy poprzez nasze uczuciaa nie tylko oczami

Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty.Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi jesteśmyTylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego.Zamiast zwyczajnie rejestrować rzeczywistość - fotografia stała się normą sposobów w jakie widzimy rzeczy - zmieniając w ten sam sposób samą ideę rzeczywistości i realizmu.Jakiś los tajemny i przemożny nagli nas i zniewala, abyśmy stali się narzędziem naszej własnej zguby nawet wówczas, kiedy ją już przed sobą widzimy i rzucamy się w nią z otwartymi oczami.Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę.