Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.


naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
stefan wyszyńskinaródktórynie wie­rzyw wiel­kośći nie chceludziwiel­kichkończysiętrze­ba wie­rzyćw swąwiel­kośći pragnąćjejktóry nie wie­rzynie wie­rzy w wiel­kośćw wiel­kość i nie chcei nie chce ludziludzi wiel­kichkończy siętrze­ba wie­rzyć w swąw swą wiel­kośćwiel­kość i pragnąći pragnąć jejktóry nie wie­rzy w wiel­kośćnie wie­rzy w wiel­kość i nie chcew wiel­kość i nie chce ludzii nie chce ludzi wiel­kichtrze­ba wie­rzyć w swą wiel­kośćw swą wiel­kość i pragnąćwiel­kość i pragnąć jejktóry nie wie­rzy w wiel­kość i nie chcenie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludziw wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kichtrze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąćw swą wiel­kość i pragnąć jejktóry nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzinie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kichtrze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej

Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności. -Yannis Ritsos
wiel­kość-człowieka-mie­rzy­my-wiel­kośą-wolnoś
Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński kard
naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej
Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem. -Bujak Bogusław
wiel­kość-umysłu-nie mie­rzy ę-centymetrem
Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka. -Stefan Wyszyński
z dro­biazgów-życiowych-wy­kona­nych-wiel­kim-ser­cem-pow­sta­-wiel­kość-człowieka
Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty. -Jean Giraudoux
nie- wiel­kich-ludzi-są tyl­ko-wiel­kie-konflikty