Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.


naród-może-mieć-jedną-duszę-jedno-serce-jedną-pierś-którą-nadstawia-ale-biada-gdy-tylko-jeden-mózg
stanisław jerzy lecnaródmożemiećjednąduszęjednosercepierśktórąnadstawiaalebiadagdytylkojedenmózgnaród możemoże miećmieć jednąjedną duszęjedno sercejedną pierśktórą nadstawiaale biadagdy mama tylkotylko jedenjeden mózgnaród może miećmoże mieć jednąmieć jedną duszęgdy ma tylkoma tylko jedentylko jeden mózgnaród może mieć jednąmoże mieć jedną duszęgdy ma tylko jedenma tylko jeden mózgnaród może mieć jedną duszęgdy ma tylko jeden mózg

Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może.Ja rozumiem, że Polak może mieć tylko jedną ojczyznę, ale dlaczego to ma być Egipt? Antoni Słonimski - po przemówieniu Gomułki w 1967, w którym ten oskarżył Polaków żydowskiego pochodzenia o sympatyzowanie z Izraelem w wojnie izraelsko-arabskiej.