Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależnimy od uczuć burzliwych, jak miłość...


narażamy-ę-na-wiele-rozczarowań-śli-wszystkie-nasze-życiowe-zainteresowania-uzależnimy-od-uczuć-burzliwych-jak-miłość
maria skłodowska - curienarażamysięnawielerozczarowańjeśliwszystkienaszeżyciowezainteresowaniauzależnimyoduczućburzliwychjakmiłośćnarażamy sięsię nana wielewiele rozczarowańjeśli wszystkiewszystkie naszenasze życioweżyciowe zainteresowaniazainteresowania uzależnimyuzależnimy odod uczućuczuć burzliwychjak miłośćnarażamy się nasię na wielena wiele rozczarowańjeśli wszystkie naszewszystkie nasze życiowenasze życiowe zainteresowaniażyciowe zainteresowania uzależnimyzainteresowania uzależnimy oduzależnimy od uczućod uczuć burzliwychnarażamy się na wielesię na wiele rozczarowańjeśli wszystkie nasze życiowewszystkie nasze życiowe zainteresowanianasze życiowe zainteresowania uzależnimyżyciowe zainteresowania uzależnimy odzainteresowania uzależnimy od uczućuzależnimy od uczuć burzliwychnarażamy się na wiele rozczarowańjeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowaniawszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależnimynasze życiowe zainteresowania uzależnimy odżyciowe zainteresowania uzależnimy od uczućzainteresowania uzależnimy od uczuć burzliwych

Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość...Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizowaćGdybyż jeszcze nasze dewizy życiowe były wymienialne!Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość.Zazdrość to uczucie, które potrafi rozchwiać nasze serce o wiele gwałtowniej niż miłość.