Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależnimy od uczuć burzliwych, jak miłość...


narażamy-ę-na-wiele-rozczarowań-śli-wszystkie-nasze-życiowe-zainteresowania-uzależnimy-od-uczuć-burzliwych-jak-miłość
maria skłodowska - curienarażamysięnawielerozczarowańjeśliwszystkienaszeżyciowezainteresowaniauzależnimyoduczućburzliwychjakmiłośćnarażamy sięsię nana wielewiele rozczarowańjeśli wszystkiewszystkie naszenasze życioweżyciowe zainteresowaniazainteresowania uzależnimyuzależnimy odod uczućuczuć burzliwychjak miłośćnarażamy się nasię na wielena wiele rozczarowańjeśli wszystkie naszewszystkie nasze życiowenasze życiowe zainteresowaniażyciowe zainteresowania uzależnimyzainteresowania uzależnimy oduzależnimy od uczućod uczuć burzliwychnarażamy się na wielesię na wiele rozczarowańjeśli wszystkie nasze życiowewszystkie nasze życiowe zainteresowanianasze życiowe zainteresowania uzależnimyżyciowe zainteresowania uzależnimy odzainteresowania uzależnimy od uczućuzależnimy od uczuć burzliwychnarażamy się na wiele rozczarowańjeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowaniawszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależnimynasze życiowe zainteresowania uzależnimy odżyciowe zainteresowania uzależnimy od uczućzainteresowania uzależnimy od uczuć burzliwych

Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość... -Maria Skłodowska - Curie
narażamy-ę-na-wiele-rozczarowań-śli-wszystkie-nasze-życiowe-zainteresowania-uzależniamy-od-uczuć-burzliwych-jak-miłość
Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować -Walt Disney
wszystkie-nasze-marzenia-mogą-stać-ę-rzeczywistośą-śli-mamy-odwagę-realizować
Gdybyż jeszcze nasze dewizy życiowe były wymienialne! -Krecia Pataczkówna
gdybyż-jeszcze-nasze-dewizy-życiowe-były-wymienialne
Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia
jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość. -Jonathan Carroll
zakochaj-ę-a-każdy-wszędzie-wszystkie-rzeczy-wszystkie-słowa-oznaczać-będą-miłość
Zazdrość to uczucie, które potrafi rozchwiać nasze serce o wiele gwałtowniej niż miłość. -Adolf Heyduk
zazdrość-to-uczucie-które-potrafi-rozchwiać-nasze-serce-o-wiele-gwałtowniej-ż-miłość