Narodowości są jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każda inaczej odbija słońce.


narodowoś-są-jak-różnokolorowe-kule-szklane-w-ogrodzie-każda-inaczej-odbija-słoń
kazimierz przerwa-tetmajernarodowościjakróżnokolorowekuleszklaneogrodziekażdainaczejodbijasłońcenarodowości sąsą jakjak różnokoloroweróżnokolorowe kulekule szklaneszklane ww ogrodziekażda inaczejinaczej odbijaodbija słońcenarodowości są jaksą jak różnokolorowejak różnokolorowe kuleróżnokolorowe kule szklanekule szklane wszklane w ogrodziekażda inaczej odbijainaczej odbija słońcenarodowości są jak różnokolorowesą jak różnokolorowe kulejak różnokolorowe kule szklaneróżnokolorowe kule szklane wkule szklane w ogrodziekażda inaczej odbija słońcenarodowości są jak różnokolorowe kulesą jak różnokolorowe kule szklanejak różnokolorowe kule szklane wróżnokolorowe kule szklane w ogrodzie

Ukiah... haiku inaczej na­wet w tłumie trosk kwiaty kwitną w ogrodzie... tak niekochane Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi.Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.Pospolita wolność jak szklane naczynie, którego całość na jednym razie zawisła: raz upuściwszy, nic nie obaczysz, tylko skorupy.Każda cisza inaczej brzmi.każda beczka miodu mu­si mieć swoją łyżkę dzieg­ciu, inaczej byłoby za słodko