Narody łatwiej sobie dają radę z tyranią niż z głupotą.


narody-łatwiej-sobie-dają-radę-z-tyranią-ż-z-głupotą
anonimnarodyłatwiejsobiedająradętyraniąniżgłupotąnarody łatwiejłatwiej sobiesobie dajądają radęradę zz tyraniątyranią niżz głupotąnarody łatwiej sobiełatwiej sobie dająsobie dają radędają radę zradę z tyraniąz tyranią niżtyranią niż zniż z głupotąnarody łatwiej sobie dająłatwiej sobie dają radęsobie dają radę zdają radę z tyraniąradę z tyranią niżz tyranią niż ztyranią niż z głupotąnarody łatwiej sobie dają radęłatwiej sobie dają radę zsobie dają radę z tyraniądają radę z tyranią niżradę z tyranią niż zz tyranią niż z głupotą

Społeczność łatwiej sobie z tyranią aniżeli z lenistwem poradzi.Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę.Tyrania człowieka słabego jest mocniejsza niż tyrania mocnego.Przyjaźń jak pieniądze, łatwiej ją zdobyć niż utrzymać przy sobie.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.