Narody zjednoczone powinny się właściwie nazywać narodami, które daremnie chcą się zjednoczyć.


narody-zjednoczone-powinny-ę-właściwie-nazywać-narodami-które-daremnie-chcą-ę-zjednoczyć
charles de gaullenarodyzjednoczonepowinnysięwłaściwienazywaćnarodamiktóredaremniechcązjednoczyćnarody zjednoczonezjednoczone powinnypowinny sięsię właściwiewłaściwie nazywaćnazywać narodamiktóre daremniedaremnie chcąchcą sięsię zjednoczyćnarody zjednoczone powinnyzjednoczone powinny siępowinny się właściwiesię właściwie nazywaćwłaściwie nazywać narodamiktóre daremnie chcądaremnie chcą sięchcą się zjednoczyćnarody zjednoczone powinny sięzjednoczone powinny się właściwiepowinny się właściwie nazywaćsię właściwie nazywać narodamiktóre daremnie chcą siędaremnie chcą się zjednoczyćnarody zjednoczone powinny się właściwiezjednoczone powinny się właściwie nazywaćpowinny się właściwie nazywać narodamiktóre daremnie chcą się zjednoczyć

Uczymy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach.Uczmy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmieniłNarody mylą się jak ludzie. Ale nigdy los temu nie zaprzeczy, że narody, jak ludzie, mimo swych pomyłek, mają prawo do życia.Dzisiaj miłość jest ogniem przytłumionym podczas gdy nadzy ludzie umierają z zimna ściskając chciwymi palcami kawałki rzeczy, które upierają się ciągle nazywać miłością.