Narzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy, aby uchro­nić dziewictwo.


narzeczeństwo-to niedoj­rzały-stan-do łżeństwa-oraz-za kruchy-aby uchro­ć-dziewictwo
henryk horosznarzeczeństwoto niedoj­rzałystando małżeństwaorazza kruchyaby uchro­nićdziewictwonarzeczeństwo to niedoj­rzałyto niedoj­rzały stanstan do małżeństwaoraz za kruchyaby uchro­nić dziewictwonarzeczeństwo to niedoj­rzały stanto niedoj­rzały stan do małżeństwastan do małżeństwa orazdo małżeństwa oraz za kruchynarzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwato niedoj­rzały stan do małżeństwa orazstan do małżeństwa oraz za kruchynarzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa orazto niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy

Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała.Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali… Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całośćO pewnych rzeczach się nie mówi, aby nie ranić drugiej osoby. Podstawą dobrego małżeństwa jest szacunek, a czasem przejawia się on właśnie tym, aby przemilczeć to, czego śiadomość niczego nie prawi.Dlacze­go Kor­win bro­dy nie posiada Może nie jest doj­rzały zbyt mało Po co ta cała maskarada Lecz gdy­by zdjął mas­ke nic by sie nie stało Kłam­stwa odsłonięcie nic by nie dało Kłamie­czuch jest sa­mot­ny nie po­siada stada