Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich, mamy dla kogo żyć.


nasi-śmiertelni-wrogowie-nie-zdają-sobie-sprawy-że-posiadając-ich-mamy-dla-kogo-żyć
magdalena samozwaniecnasiśmiertelniwrogowieniezdająsobiesprawyżeposiadającichmamydlakogożyćnasi śmiertelniśmiertelni wrogowiewrogowie nienie zdajązdają sobiesobie sprawyże posiadającposiadając ichmamy dladla kogokogo żyćnasi śmiertelni wrogowieśmiertelni wrogowie niewrogowie nie zdająnie zdają sobiezdają sobie sprawyże posiadając ichmamy dla kogodla kogo żyćnasi śmiertelni wrogowie nieśmiertelni wrogowie nie zdająwrogowie nie zdają sobienie zdają sobie sprawymamy dla kogo żyćnasi śmiertelni wrogowie nie zdająśmiertelni wrogowie nie zdają sobiewrogowie nie zdają sobie sprawy

Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich mamy dla kogo żyć.Godnym zastanowienia jest fakt, że nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie.Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu.Jesteśmy pokoleniem, które powoli przestaje korzystać ze swych nóg. Jedynie kobiety zdają sobie sprawę z ich posiadania.Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć.Dla tej sprawy jestem gotowy umrzeć. Ale, moi przyjaciele... Nie ma takiej sprawy, dla której byłbym gotowy zabić.