Nasi nieprzyjaciele wczorajsi są naszymi pamiątkami dzisiaj.


nasi-nieprzyjaciele-wczorajsi-są-naszymi-pamiątkami-dzisiaj
karol irzykowskinasinieprzyjacielewczorajsinaszymipamiątkamidzisiajnasi nieprzyjacielenieprzyjaciele wczorajsiwczorajsi sąsą naszyminaszymi pamiątkamipamiątkami dzisiajnasi nieprzyjaciele wczorajsinieprzyjaciele wczorajsi sąwczorajsi są naszymisą naszymi pamiątkaminaszymi pamiątkami dzisiajnasi nieprzyjaciele wczorajsi sąnieprzyjaciele wczorajsi są naszymiwczorajsi są naszymi pamiątkamisą naszymi pamiątkami dzisiajnasi nieprzyjaciele wczorajsi są naszyminieprzyjaciele wczorajsi są naszymi pamiątkamiwczorajsi są naszymi pamiątkami dzisiaj

Godnym zastanowienia jest fakt, że nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie. -Winston Churchill
godnym-zastanowienia-jest-fakt-że-nasi-przyjaciele-prędzej-umierają-ż-nasi-wrogowie
Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego. -Thomas Merton
lenistwo-i-tchórzostwo-to-dwaj-najwięksi-nieprzyjaciele-życia-duchowego
Najprzykrzejsi kobiet nieprzyjaciele są: w młodości rozsądek, zwierciadło na starość. -Stefan Witwicki
najprzykrzejsi-kobiet-nieprzyjaciele-są-w-młodoś-rozsądek-zwierciadło-na-starość
Dzieci są naszymi najcenniejszymi zasobami naturalnymi. -Herbert Clark Hoover
dzieci-są-naszymi-najcenniejszymi-zasobami-naturalnymi
Nasze namiętności często stają się naszymi nieszczęściami. -Zygmunt Freud
nasze-namiętnoś-często-stają-ę-naszymi-nieszczęściami