Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli.


nasi-przyjaciele-są-tylko-mniej-lub-więcej-doskonałym-upostaciowaniem-naszych-myśli
katherine mansfieldnasiprzyjacieletylkomniejlubwięcejdoskonałymupostaciowaniemnaszychmyślinasi przyjacieleprzyjaciele sąsą tylkotylko mniejmniej lublub więcejwięcej doskonałymdoskonałym upostaciowaniemupostaciowaniem naszychnaszych myślinasi przyjaciele sąprzyjaciele są tylkosą tylko mniejtylko mniej lubmniej lub więcejlub więcej doskonałymwięcej doskonałym upostaciowaniemdoskonałym upostaciowaniem naszychupostaciowaniem naszych myślinasi przyjaciele są tylkoprzyjaciele są tylko mniejsą tylko mniej lubtylko mniej lub więcejmniej lub więcej doskonałymlub więcej doskonałym upostaciowaniemwięcej doskonałym upostaciowaniem naszychdoskonałym upostaciowaniem naszych myślinasi przyjaciele są tylko mniejprzyjaciele są tylko mniej lubsą tylko mniej lub więcejtylko mniej lub więcej doskonałymmniej lub więcej doskonałym upostaciowaniemlub więcej doskonałym upostaciowaniem naszychwięcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli

Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli.Na­si przy­jaciele są tyl­ko mniej lub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myśli.W czasie dobrobytu nasi przyjaciele poznają nas; w chwilach trudnych my poznajemy naszych przyjaciół.Godnym zastanowienia jest fakt, że nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie.Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym więcej ich lubimy.Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek.