Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli.


nasi-przyjaciele-są-tylko-mniej-lub-więcej-doskonałym-upostaciowieniem-naszych-myśli
katherine mansfieldnasiprzyjacieletylkomniejlubwięcejdoskonałymupostaciowieniemnaszychmyślinasi przyjacieleprzyjaciele sąsą tylkotylko mniejmniej lublub więcejwięcej doskonałymdoskonałym upostaciowieniemupostaciowieniem naszychnaszych myślinasi przyjaciele sąprzyjaciele są tylkosą tylko mniejtylko mniej lubmniej lub więcejlub więcej doskonałymwięcej doskonałym upostaciowieniemdoskonałym upostaciowieniem naszychupostaciowieniem naszych myślinasi przyjaciele są tylkoprzyjaciele są tylko mniejsą tylko mniej lubtylko mniej lub więcejmniej lub więcej doskonałymlub więcej doskonałym upostaciowieniemwięcej doskonałym upostaciowieniem naszychdoskonałym upostaciowieniem naszych myślinasi przyjaciele są tylko mniejprzyjaciele są tylko mniej lubsą tylko mniej lub więcejtylko mniej lub więcej doskonałymmniej lub więcej doskonałym upostaciowieniemlub więcej doskonałym upostaciowieniem naszychwięcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli

Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli.Na­si przy­jaciele są tyl­ko mniej lub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myśli.W czasie dobrobytu nasi przyjaciele poznają nas; w chwilach trudnych my poznajemy naszych przyjaciół.Godnym zastanowienia jest fakt, że nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie.Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym więcej ich lubimy.Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek.