Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości.


naszą-ludzką-łą-jest świado­mość-naszej-słaboś
jan twardowskinasząludzkąsiłąjest świado­mośćnaszejsłabościnaszą ludzkąludzką siłąsiłą jest świado­mośćjest świado­mość naszejnaszej słabościnaszą ludzką siłąludzką siłą jest świado­mośćsiłą jest świado­mość naszejjest świado­mość naszej słabościnaszą ludzką siłą jest świado­mośćludzką siłą jest świado­mość naszejsiłą jest świado­mość naszej słabościnaszą ludzką siłą jest świado­mość naszejludzką siłą jest świado­mość naszej słabości

Nie­chaj świado­mość naszej wiel­kości, uświada­mia nam naszą małość.Ludzka siła wy­ras­ta ze słabości.Ludzka siła wyrasta ze słabości.Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci.Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku.Mieć świado­mość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota.