Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia.


naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
george washingtonnasząnajważniejszątroskąpowinnobyćwspieranienaukiliteraturywiedzajestkażdymkrajunajpewniejsząpodstawąpowszechnegoszczęścianaszą najważniejsząnajważniejszą troskątroską powinnopowinno byćbyć wspieraniewspieranie naukinauki ii literaturywiedza jestjest ww każdymkażdym krajukraju najpewniejsząnajpewniejszą podstawąpodstawą powszechnegopowszechnego szczęścianaszą najważniejszą troskąnajważniejszą troską powinnotroską powinno byćpowinno być wspieraniebyć wspieranie naukiwspieranie nauki inauki i literaturywiedza jest wjest w każdymw każdym krajukażdym kraju najpewniejsząkraju najpewniejszą podstawąnajpewniejszą podstawą powszechnegopodstawą powszechnego szczęścianaszą najważniejszą troską powinnonajważniejszą troską powinno byćtroską powinno być wspieraniepowinno być wspieranie naukibyć wspieranie nauki iwspieranie nauki i literaturywiedza jest w każdymjest w każdym krajuw każdym kraju najpewniejsząkażdym kraju najpewniejszą podstawąkraju najpewniejszą podstawą powszechnegonajpewniejszą podstawą powszechnego szczęścianaszą najważniejszą troską powinno byćnajważniejszą troską powinno być wspieranietroską powinno być wspieranie naukipowinno być wspieranie nauki ibyć wspieranie nauki i literaturywiedza jest w każdym krajujest w każdym kraju najpewniejsząw każdym kraju najpewniejszą podstawąkażdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnegokraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwagaW kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością.Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Ludzie uczą się mówić, a przecież najważniejsza jest wiedza, jak i kiedy milczeć.