Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat.


nasz-ły-świat-stanowi-podręcznik-opisujący-cały-wszechświat
ellen g. whitenaszmałyświatstanowipodręcznikopisującycaływszechświatnasz małymały światświat stanowistanowi podręcznikpodręcznik opisującyopisujący całycały wszechświatnasz mały światmały świat stanowiświat stanowi podręcznikstanowi podręcznik opisującypodręcznik opisujący całyopisujący cały wszechświatnasz mały świat stanowimały świat stanowi podręcznikświat stanowi podręcznik opisującystanowi podręcznik opisujący całypodręcznik opisujący cały wszechświatnasz mały świat stanowi podręcznikmały świat stanowi podręcznik opisującyświat stanowi podręcznik opisujący całystanowi podręcznik opisujący cały wszechświat

Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu.sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu -A jak poz­nasz że to ten właści­wy, je­dyny ?- za­pytał mnie. -Po oczach, zo­baczę w nich wszys­tko, mój cały świat -A co widzisz w moich ? - Kiedyś widziałam wszyt­ko...-ur­wałam - ale te­raz nie widzę już nic prócz głębo­kiej pus­tki ..... . . kiedy czegoś gorąco pragniesz cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.