Nasz ból przedłuża się i zwiększa nieskończenie na skutek refleksji, jakiej nad nim dokonujemy.


nasz-ból-przedłuża-ę-i-zwiększa-nieskończenie-na-skutek-refleksji-jakiej-nad-nim-dokonujemy
henri bergsonnaszbólprzedłużasięzwiększanieskończenienaskutekrefleksjijakiejnadnimdokonujemynasz bólból przedłużaprzedłuża sięi zwiększazwiększa nieskończenienieskończenie nana skutekskutek refleksjijakiej nadnad nimnim dokonujemynasz ból przedłużaból przedłuża sięprzedłuża się isię i zwiększai zwiększa nieskończeniezwiększa nieskończenie nanieskończenie na skutekna skutek refleksjijakiej nad nimnad nim dokonujemynasz ból przedłuża sięból przedłuża się iprzedłuża się i zwiększasię i zwiększa nieskończeniei zwiększa nieskończenie nazwiększa nieskończenie na skuteknieskończenie na skutek refleksjijakiej nad nim dokonujemynasz ból przedłuża się iból przedłuża się i zwiększaprzedłuża się i zwiększa nieskończeniesię i zwiększa nieskończenie nai zwiększa nieskończenie na skutekzwiększa nieskończenie na skutek refleksji

Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych. -Wictor Hugo
miłość-prawdziwa-składa-ę-z-rzeczy-nieskończenie-wielkich-i-zarazem-nieskończenie-łych
Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle. -Anonim
tajemnica-jest-kurtyną-zasłaniającą-przed-nami-przyszłość-tajemnica-towarzyszy-wszelkiej-refleksji-nad-sensem-życia-i-nad-sensem-istnienia-w
Ludzie nieskończenie mali są zwykle nieskończenie dumni. -Wolter
ludzie-nieskończenie-mali-są-zwykle-nieskończenie-dumni
Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą. -Elie Wiesel
jedyna-władza-na-jakiej-powinno-nam-zależeć-to-panowanie-nad-samym-sobą
Faszysta, to ktoś z kim się nie zgadzam, ale nie będę z nim polemizował, a to na skutek mojej ignorancji - lepiej wiec go . . . kopnąć -Kolakowski
faszysta-to-ktoś-z-kim-ę-nie-zgadzam-ale-nie-będę-z-nim-polemizował-a-to-na-skutek-mojej-ignorancji-lepiej-wiec-go-kopnąć