Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi.


nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
h. jackson brownnaszcharaktertonaszezachowaniegdysądzimyżenasniktakuratniewidzinasz charakternasze zachowaniegdy sądzimyże nasnas niktnikt akuratakurat nienie widzicharakter to naszeże nas niktnas nikt akuratnikt akurat nieakurat nie widzinasz charakter to naszecharakter to nasze zachowanieże nas nikt akuratnas nikt akurat nienikt akurat nie widzinasz charakter to nasze zachowanieże nas nikt akurat nienas nikt akurat nie widzi

Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach. -Demokryt
ludzie-błagają-boga-o-zdrowie-nikt-jednak-ze-śmiertelników-nie-myśli-że-zachowanie-zdrowia-ży-w-jego-własnych-rękach
W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76
w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy! A gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. -Franciszek Karpiński
wszystkie-nasze-dzienne-sprawy-przyjm-litośnie-boże-prawy-a-gdy-będziem-zasypiali-niech-cię-nawet-sen-nasz-chwali
Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden
dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie