Nasza cisza powstaje z poczucia, ze jesteśmy całkowicie w ręku Boga.


nasza-cisza-powstaje-z-poczucia-ze-jesteśmy-całkowicie-w-ręku-boga
aleksander fedorowicznaszaciszapowstajepoczuciazejesteśmycałkowicierękuboganasza ciszacisza powstajepowstaje zz poczuciaze jesteśmyjesteśmy całkowiciecałkowicie ww rękuręku boganasza cisza powstajecisza powstaje zpowstaje z poczuciaze jesteśmy całkowiciejesteśmy całkowicie wcałkowicie w rękuw ręku boganasza cisza powstaje zcisza powstaje z poczuciaze jesteśmy całkowicie wjesteśmy całkowicie w rękucałkowicie w ręku boganasza cisza powstaje z poczuciaze jesteśmy całkowicie w rękujesteśmy całkowicie w ręku boga

Los
los-dobrych-łotrów-jest-w-ręku-boga-nie-tylko-w-wielki-piątek
Szczęście jest jak ospa. Gdy złapiemy je zbyt wcześnie, może całkowicie zniszczyć naszą konstytucję. -Gustaw Flaubert
szczęście-jest-jak-ospa-gdy-złapiemy-zbyt-wcześnie-może-całkowicie-zniszczyć-naszą-konstytucję
Kwiaty są wysłańcami Boga z innego, doskonałego świata. Są aniołami, aby człowiek całkowicie nie zapomniał co oznacza absolutne piękno. -Zenta Maurina
kwiaty-są-wysłańcami-boga-z-innego-doskonałego-świata-są-aniołami-aby-człowiek-całkowicie-nie-zapomniał-co-oznacza-absolutne-piękno
Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego. -Gottfried Wilhelm Leibniz
miłość-boga-do-człowieka-jest-całkowicie-bezinteresowna-bóg-kocha-człowieka-tylko-dla-niego-samego
Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga. -Johann Wolfgang Goethe
im-bliżej-jesteśmy-natury-tym-więcej-czujemy-w-sobie-boga