Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości.


nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
antoni kępińskinaszaprzeszłośćna­dajekształtnaszejprzyszłościnasza przeszłośćprzeszłość na­dajena­daje kształtkształt naszejnaszej przyszłościnasza przeszłość na­dajeprzeszłość na­daje kształtna­daje kształt naszejkształt naszej przyszłościnasza przeszłość na­daje kształtprzeszłość na­daje kształt naszejna­daje kształt naszej przyszłościnasza przeszłość na­daje kształt naszejprzeszłość na­daje kształt naszej przyszłości

Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r.Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość.Czym jest his­to­ria? Echem przeszłości od­bi­tym przez przyszłość. Od­blas­kiem przyszłości rzu­conym w przeszłość.Gdy przyszłość nas zat­rważa, co­famy się w naszą przeszłość.