Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy.


nasza-wie­dza- początek-w tym-co czujemy
leonardo da vincinaszawie­dzama początekw tymco czujemynasza wie­dzawie­dza ma początekma początek w tymnasza wie­dza ma początekwie­dza ma początek w tymnasza wie­dza ma początek w tym

Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji, cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci. -Thomas Stearns Eliot
cała-nasza-wie­dza-zbliża-nas-do ignoracji-cała-nasza-ig­ro­norac­ja-zbliża-nas-do śmierci
Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna. -Enrico Fermi
naj­gor­szym-wro­giem-wie­dzy-nie jest niewie­dza-lecz-wie­dza-połowiczna
Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy. -Matka Teresa z Kalkuty
czujemy-że-nasza-działalność-to-tylko-kropla-w-morzu-ale-bez-niej-ocean-byłby-uboższy
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Od­wa­ga jest to wie­dza o tym, cze­go się bać, a cze­go nie. -Platon
od­wa­ga-jest to wie­dza-o tym-cze­go ę-bać-a cze­go-nie