Nasze życie jest ciągłą walką.


nasze-życie-jest ągłą-walką
eurypidesnaszeżyciejest ciągłąwalkąnasze życieżycie jest ciągłąjest ciągłą walkąnasze życie jest ciągłążycie jest ciągłą walkąnasze życie jest ciągłą walką

Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest-ągłą-walką
Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągłą-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Życie wie­czną walką o te­ryto­rium, którym jest szczęście. -Ryder
Życie-wie­czną-walką-o te­ryto­rium-którym jest szczęście
Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągle-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa