Nasze życie jest ciągłą walką.


nasze-życie-jest-ągłą-walką
eurypidesnaszeżyciejestciągłąwalkąnasze życieżycie jestjest ciągłąciągłą walkąnasze życie jestżycie jest ciągłąjest ciągłą walkąnasze życie jest ciągłążycie jest ciągłą walkąnasze życie jest ciągłą walką

Nasze życie jest ciągłą walką.Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie?Życie wie­czną walką o te­ryto­rium, którym jest szczęście.Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.