Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów.


nasze-obcowanie-z-ludźmi-stało-ę-wszystkim-tylko-nie-tym-co-to-słowo-w-sobie-zawiera-jest-straszliwym-kluczeniem-w-gąszczu-zasadzek-w-ciemnoś
pola gojawiczyńskanaszeobcowanieludźmistałosięwszystkimtylkonietymcotosłowosobiezawierajeststraszliwymkluczeniemgąszczuzasadzekciemnościsłówuprzejmościuśmiechównasze obcowanieobcowanie zz ludźmiludźmi stałostało sięsię wszystkimtylko nienie tymsłowo ww sobiesobie zawierajest straszliwymstraszliwym kluczeniemkluczeniem ww gąszczugąszczu zasadzekw ciemnościciemności słóww uprzejmościuprzejmości uśmiechównasze obcowanie zobcowanie z ludźmiz ludźmi stałoludźmi stało sięstało się wszystkimtylko nie tymco to słowosłowo w sobiew sobie zawierajest straszliwym kluczeniemstraszliwym kluczeniem wkluczeniem w gąszczuw gąszczu zasadzekw ciemności słóww uprzejmości uśmiechów

Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowanie z ludźmi.Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami.Jeżeli słuchacz nie jest głupcem, to od zbyt błyskotliwej wymowy spodziewa się tylko zasadzek.Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby.