Naturę można ukryć, czasem zwalczyć, rzadko stłumić.


naturę-można-ukryć-czasem-zwalczyć-rzadko-stłumić
francis baconnaturęmożnaukryćczasemzwalczyćrzadkostłumićnaturę możnamożna ukryćczasem zwalczyćrzadko stłumićnaturę można ukryć

Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Są trzy rzeczy, których nie można ukryć: miłość, kaszel oraz bieda.Niektóre systemy pojęć, wyglądając na poglądy, są w istocie namiętnościami. Błędem jest przemawianiem do nich językiem poglądów: namiętności można zrozumieć, wyperswadować lub zwalczyć z pomocą innej namiętności.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Smu­tek jest we mnie cały czas, cza­sami tyl­ko uda­je mi się go stłumić.