Natura jest wszędzie taka sama.


natura-jest-wszędzie-taka-sama
pitagorasnaturajestwszędzietakasamanatura jestjest wszędziewszędzie takataka samanatura jest wszędziejest wszędzie takawszędzie taka samanatura jest wszędzie takajest wszędzie taka samanatura jest wszędzie taka sama

Kobieta nie jest taka sama dla wszystkich.Natura powtarza wiecznie w szerszych rozmiarach tę samą myśl; dlatego kropla jest obrazem morza.Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba.Człowiek jest taką samą cząstką Kosmosu jak kamień, pies, ryba, stół.Kobieta popadłaby w rozpacz, gdyby natura uczyniła ją taką, jaką czyni ją moda.Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy.