Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.


natura-jest-wszystkim-i-darmo-sili-ę-wychowanie-by-złe-w-dobre-przemienić
eurypidesnaturajestwszystkimdarmosilisięwychowaniebyzłedobreprzemienićnatura jestjest wszystkimwszystkim ii darmodarmo silisili sięsię wychowanieby złezłe ww dobredobre przemienićnatura jest wszystkimjest wszystkim iwszystkim i darmoi darmo silidarmo sili sięsili się wychowanieby złe wzłe w dobrew dobre przemienićnatura jest wszystkim ijest wszystkim i darmowszystkim i darmo silii darmo sili siędarmo sili się wychowanieby złe w dobrezłe w dobre przemienićnatura jest wszystkim i darmojest wszystkim i darmo siliwszystkim i darmo sili sięi darmo sili się wychowanieby złe w dobre przemienić

Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców.Dobre pomysły można kupić za grosze, złe rozdają za darmo.Miłość jest wszystkim co dobre i złe.Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Nic nie jest złe co zgodne z naturą.Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.