Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.


natura-otacza-nas-i-obejmuje-Żyjemy-wśród-niej-i-jesteśmy-jej-obcy-rozmawia-z-nami-nieustannie-a-nie-zdradza-nam-swych-tajemnic-jest-w-niej
johann wolfgang goethenaturaotaczanasobejmujeyjemywśródniejjesteśmyjejobcyrozmawianaminieustannieniezdradzanamswychtajemnicjestwieczneżycierozwójruchwszystkodziejesięzesprawąwszystkojestzasługąotacza nasnas ii obejmujeŻyjemy wśródwśród niejniej ii jesteśmyjesteśmy jejjej obcyrozmawia zz naminami nieustannienie zdradzazdradza namnam swychswych tajemnicjest ww niejniej wiecznewieczne życierozwój ii ruchwszystkowszystko dziejedzieje sięsię zeze jejjej sprawąwszystko jestjest jejjej zasługąotacza nas inas i obejmujeŻyjemy wśród niejwśród niej iniej i jesteśmyi jesteśmy jejjesteśmy jej obcyrozmawia z namiz nami nieustanniea nie zdradzanie zdradza namzdradza nam swychnam swych tajemnicjest w niejw niej wieczneniej wieczne życierozwój i ruchwszystko dziejewszystko dzieje siędzieje się zesię ze jejze jej sprawąwszystko jest jejjest jej zasługą

Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Moim sprzymierzeńcem jest Moc. A sprzymierzeńcem jest potężnym. Życie ona tworzy i sprawia, że ono wzrasta. Jej energia otacza nas i łączy. Świetlistymi istotami jesteśmy, nie tą surową materią. - Yoda szerokim gestem wskazał ogrom otaczającego ich wszechświata. - Poczuć ją musisz. Wczuj się w jej przepływ. Wyczuj Moc wokół siebie. Tutaj - powiedział wskazując palcem - pomiędzy tobą i mną, tym drzewem i skałą.W czasie jej trwania będzie sę wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świece ne dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem.Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni.Miłość Rodzi się tak delikatnie Uno­si co­raz wyżej op­la­ta nasze ciała i dusze nie ściska ale i nie puszcza czu­je ją co­raz szybciej mocniej pragnę jej tęskno mi bez niej Czy uciekła? Pat­rzę przed siebie boję się, że już jej nie poczuję nie dot­knę swoją duszą nie skosztuje Czy naprawdę?? Wraca! zja­wia się tu z powrotem odeszła tyl­ko na chwilę abym mogła jej doznać ale moc­niej i silniej abym nig­dy o niej nie zapomniała Czuję, że dzięki niej od­radzam się na nowo...Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej przez trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość.