Natura wydając na świat człowieka była umierającą matką; dawała byt temu, którego narodziny oznaczały jej własna śmierć.


natura-wydając-na-świat-człowieka-była-umierającą-matką-dawała-byt-temu-którego-narodziny-oznaczały-jej-własna-śmierć
georges bataillenaturawydającnaświatczłowiekabyłaumierającąmatkądawałabyttemuktóregonarodzinyoznaczałyjejwłasnaśmierćnatura wydającwydając nana światświat człowiekaczłowieka byłabyła umierającąumierającą matkądawała bytbyt temuktórego narodzinynarodziny oznaczałyoznaczały jejjej własnawłasna śmierćnatura wydając nawydając na światna świat człowiekaświat człowieka byłaczłowieka była umierającąbyła umierającą matkądawała byt temuktórego narodziny oznaczałynarodziny oznaczały jejoznaczały jej własnajej własna śmierćnatura wydając na światwydając na świat człowiekana świat człowieka byłaświat człowieka była umierającączłowieka była umierającą matkąktórego narodziny oznaczały jejnarodziny oznaczały jej własnaoznaczały jej własna śmierćnatura wydając na świat człowiekawydając na świat człowieka byłana świat człowieka była umierającąświat człowieka była umierającą matkąktórego narodziny oznaczały jej własnanarodziny oznaczały jej własna śmierć

Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem.Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia.