Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.


nauczyć-kochać-nauczyć-rozpoznawać-miłość-nauczyć-być-szczęśliwym-to-znaczy-nauczyć-szanować-samego-siebie-nauczyć-godnoś-ludzkiej
antoni makarenkonauczyćkochaćnauczyćrozpoznawaćmiłośćbyćszczęśliwymtoznaczyszanowaćsamegosiebiegodnościludzkiejnauczyć kochaćnauczyć rozpoznawaćrozpoznawać miłośćnauczyć byćbyć szczęśliwymnauczyć szanowaćszanować samegosamego siebienauczyć godnościgodności ludzkiejnauczyć rozpoznawać miłośćnauczyć być szczęśliwymnauczyć szanować samegoszanować samego siebienauczyć godności ludzkiejnauczyć szanować samego siebie

Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Czy nauczyć się umierać znaczy to samo co nauczyć się przestać żyć?Łatwo nauczyć panować, trudno nauczyć się rządzić.Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć.Być szczęśliwym - tego trzeba się nauczyć.