Nauczycielom należy się większy szacunek niż rodzicom, podczas gdy ci drudzy dają tylko życie, pierwsi uczą, jak dobrze żyć.


nauczycielom-należy-ę-większy-szacunek-ż-rodzicom-podczas-gdy-drudzy-dają-tylko-życie-pierwsi-uczą-jak-dobrze-żyć
arystotelesnauczycielomnależysięwiększyszacunekniżrodzicompodczasgdydrudzydajątylkożyciepierwsiucząjakdobrzeżyćnauczycielom należynależy sięsię większywiększy szacunekszacunek niżniż rodzicompodczas gdygdy cici drudzydrudzy dajądają tylkotylko życiepierwsi ucząjak dobrzedobrze żyćnauczycielom należy sięnależy się większysię większy szacunekwiększy szacunek niższacunek niż rodzicompodczas gdy cigdy ci drudzyci drudzy dajądrudzy dają tylkodają tylko życiejak dobrze żyćnauczycielom należy się większynależy się większy szacuneksię większy szacunek niżwiększy szacunek niż rodzicompodczas gdy ci drudzygdy ci drudzy dająci drudzy dają tylkodrudzy dają tylko życienauczycielom należy się większy szacuneknależy się większy szacunek niżsię większy szacunek niż rodzicompodczas gdy ci drudzy dajągdy ci drudzy dają tylkoci drudzy dają tylko życie

Dramatopisarze są tylko dwojakiego rodzaju - źli i dobrzy. Pierwsi piszą złe sztuki, drudzy - nic nie robią. -Sacha Guitry
dramatopisarze-są-tylko-dwojakiego-rodzaju-źli-i-dobrzy-pierwsi-piszą-złe-sztuki-drudzy-nic-nie-robią
Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że Ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których Ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody. -Brian Tracy
różnica-pomiędzy-ludźmi-sukcesu-a-nieudacznikami-polega-na-tym-że-ci-pierwsi-niemal-nałogowo-robią-rzeczy-których-ci-drudzy-unikają-jak
Raczej należy zwiedzać życie niż żyć, a jeśli już koniecznie chce się w życiu na coś postawić, to stawiać na konie, na swoje ja i na kobiety. -Urszula Kozioł
raczej-należy-zwiedzać-życie-ż-żyć-a-śli-już-koniecznie-chce-ę-w-życiu-na-coś-postawić-to-stawiać-na-konie-na-swoje-ja-i-na-kobiety
Naj­większy jest ból, gdy ra­ny za­dają najbliżsi. -Ezop
naj­większy-jest ból-gdy-ra­ny-za­dają-najbliż