Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.


nauka-nie-buduje-mostów-nad-przepaściami-myśli-lecz-po-prostu-stoi-jako-tablica-ostrzegawcza
karl krausnaukaniebudujemostównadprzepaściamimyślileczpoprostustoijakotablicaostrzegawczanauka nienie budujebuduje mostówmostów nadnad przepaściamiprzepaściami myślilecz popo prostuprostu stoistoi jakojako tablicatablica ostrzegawczanauka nie budujenie buduje mostówbuduje mostów nadmostów nad przepaściaminad przepaściami myślilecz po prostupo prostu stoiprostu stoi jakostoi jako tablicajako tablica ostrzegawczanauka nie buduje mostównie buduje mostów nadbuduje mostów nad przepaściamimostów nad przepaściami myślilecz po prostu stoipo prostu stoi jakoprostu stoi jako tablicastoi jako tablica ostrzegawczanauka nie buduje mostów nadnie buduje mostów nad przepaściamibuduje mostów nad przepaściami myślilecz po prostu stoi jakopo prostu stoi jako tablicaprostu stoi jako tablica ostrzegawcza

Nauka nie bu­duje mostów nad prze­paściami myśli, lecz po pros­tu stoi ja­ko tab­li­ca ostrzegawcza.Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, nad przepaściami przerzuca mosty.Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówiWierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojną, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla budowania i pożytku.Kto buduje na ludzkiej głupocie ten buduje pewnie i trwale.