Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania.


nauka-nie-daje-satysfakcji-moralnej-albowiem-nie-udziela-odpowiedzi-na-podstawowe-pytania
fiodor dostojewskinaukaniedajesatysfakcjimoralnejalbowiemudzielaodpowiedzinapodstawowepytanianauka nienie dajedaje satysfakcjisatysfakcji moralnejalbowiem nienie udzielaudziela odpowiedziodpowiedzi nana podstawowepodstawowe pytanianauka nie dajenie daje satysfakcjidaje satysfakcji moralnejalbowiem nie udzielanie udziela odpowiedziudziela odpowiedzi naodpowiedzi na podstawowena podstawowe pytanianauka nie daje satysfakcjinie daje satysfakcji moralnejalbowiem nie udziela odpowiedzinie udziela odpowiedzi naudziela odpowiedzi na podstawoweodpowiedzi na podstawowe pytanianauka nie daje satysfakcji moralnejalbowiem nie udziela odpowiedzi nanie udziela odpowiedzi na podstawoweudziela odpowiedzi na podstawowe pytania

Nie tylko odpowiedzi stają się przestarzałe, ale nawet same pytania.Pytania ukazują geniusza, odpowiedzi człowieka subtelnego.Życie jest pytaniem pozbawionym odpowiedzi, ale pozwólcie nam wierzyć w godność i ważność tego pytania.Ton pytania narzuca ton odpowiedzi.Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi.Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania.