Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania.


nauka-nie-daje-satysfakcji-moralnej-albowiem-nie-udziela-odpowiedzi-na-podstawowe-pytania
fiodor dostojewskinaukaniedajesatysfakcjimoralnejalbowiemudzielaodpowiedzinapodstawowepytanianauka nienie dajedaje satysfakcjisatysfakcji moralnejalbowiem nienie udzielaudziela odpowiedziodpowiedzi nana podstawowepodstawowe pytanianauka nie dajenie daje satysfakcjidaje satysfakcji moralnejalbowiem nie udzielanie udziela odpowiedziudziela odpowiedzi naodpowiedzi na podstawowena podstawowe pytanianauka nie daje satysfakcjinie daje satysfakcji moralnejalbowiem nie udziela odpowiedzinie udziela odpowiedzi naudziela odpowiedzi na podstawoweodpowiedzi na podstawowe pytanianauka nie daje satysfakcji moralnejalbowiem nie udziela odpowiedzi nanie udziela odpowiedzi na podstawoweudziela odpowiedzi na podstawowe pytania

Nie tylko odpowiedzi stają się przestarzałe, ale nawet same pytania. -Ernest Hemingway
nie-tylko-odpowiedzi-stają-ę-przestarzałe-ale-nawet-same-pytania
Pytania ukazują geniusza, odpowiedzi człowieka subtelnego. -Joubert
pytania-ukazują-geniusza-odpowiedzi-człowieka-subtelnego
Życie jest pytaniem pozbawionym odpowiedzi, ale pozwólcie nam wierzyć w godność i ważność tego pytania. -Tennessee Williams
Życie-jest-pytaniem-pozbawionym-odpowiedzi-ale-pozwólcie-nam-wierzyć-w-godność-i-ważność-tego-pytania
Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi. -John Grisham
dob­ry-ad­wo­kat-nig­dy-nie za­daje-py­tania-nie znając-odpowiedzi
Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania. -Aleksy Tołstoj
czytać-wszystkiego-nie-trzeba-należy-czytać-tylko-to-co-daje-odpowiedź-na-zrodzone-w-duszy-pytania