Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami.


nauka-rozpoczynać-ę-musi-od-zmysłowych-spostrzeżeń-a-nie-od-opisów-rzeczy-słowami
jan amos komeńskinaukarozpoczynaćsięmusiodzmysłowychspostrzeżeńnieopisówrzeczysłowaminauka rozpoczynaćrozpoczynać sięsię musimusi odod zmysłowychzmysłowych spostrzeżeńnie odod opisówopisów rzeczyrzeczy słowaminauka rozpoczynać sięrozpoczynać się musisię musi odmusi od zmysłowychod zmysłowych spostrzeżeńa nie odnie od opisówod opisów rzeczyopisów rzeczy słowaminauka rozpoczynać się musirozpoczynać się musi odsię musi od zmysłowychmusi od zmysłowych spostrzeżeńa nie od opisównie od opisów rzeczyod opisów rzeczy słowaminauka rozpoczynać się musi odrozpoczynać się musi od zmysłowychsię musi od zmysłowych spostrzeżeńa nie od opisów rzeczynie od opisów rzeczy słowami

Nie wszystko da się wyrazić słowami, niektórych rzeczy lepiej wcale nie mówić!Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka.Filmy, komiksy, gazety ekscytują, ponieważ pełne są opisów zniszczeń, sadyzmu, brutalności.Podług teraźniejszego słownika: obywatel pochodzi od tego, że się bez wielu rzeczy obywać musi.Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku?Tandeta musi z natury rzeczy znieprawiać i wykoślawiać wrodzone poczucie piękna.