Nauka w głowie, w czynie dzielność, miłość ludzka - skarb nieprzepłacony


nauka-w-głowie-w-czynie-dzielność-miłość-ludzka-skarb-nieprzepłacony
jan Żabczycnaukagłowieczyniedzielnośćmiłośćludzkaskarbnieprzepłaconynauka ww głowiew czynieczynie dzielnośćmiłość ludzkaludzkaskarbskarb nieprzepłaconynauka w głowiew czynie dzielnośćmiłość ludzkaskarb nieprzepłacony

Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa. -Samuel Coleridge
miłość-koi-niedole-i-budzi-w-nas-dzielność-jest-wezgłowiem-smutku-i-skrzydłem-męstwa
Nauka uka­zuje ile w głowie brakuje. -Bujak Bogusław
nauka-uka­zuje-ile-w głowie-brakuje
Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. -Ludwik Pasteur
nauka-nie-żadnej-ojczyzny-gdyż-wiedza-ludzka-obejmuje-cały-świat
Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. -Paweł Św
nie-czynię-bowiem-dobra-którego-chcę-ale-czynię-to-zło-którego-nie-chcę
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-śli-owa-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-staje-w-głowie-pada-deszcz
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie