Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają.


nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
andrea cesalpinonaukijakrzekiktórychwodynieustanniesięodnawiająnauki sąsą jakjak rzekiktórych wodywody nieustannienieustannie sięsię odnawiająnauki są jaksą jak rzekiktórych wody nieustanniewody nieustannie sięnieustannie się odnawiająnauki są jak rzekiktórych wody nieustannie sięwody nieustannie się odnawiająktórych wody nieustannie się odnawiają

Z latami wieczność przenika w nasze życie jak morze w ujście rzeki, gdzie wody słone mieszają się ze słodkimi.Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćbyś dał za nią całe swe mienie, ona wzgardzi nim jak nicością.Usta całowane nie tracą uroku, ale odnawiają się jak księżyc.Od pocałunków mężczyzny usta kobiety nie bledną, raczej odnawiają się jak księżyc.Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że Ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których Ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody.