Nauko­wiec to ta­ki, co wy­myślił ten wyraz! 


nauko­wiec-to ­ki-co wy­myślił-ten-wyraz 
hugo dionizy steinhausnauko­wiecto ta­kico wy­myśliłtenwyraz nauko­wiec to ta­kico wy­myślił ten

Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna.Nie patrz na ten głupi wyraz twarzy, lecz na serce, które miłością Cię darzy.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć.Teorie nauko­we to psychiczna gu­ma do żucia.Pra­wa człowieka - je­den wy­myślił - wszys­cy zaakceptowali.