Nawet jeśli ktoś mówi dobrze, jeśli mówi za dużo, zawsze powie jakieś głupstwo.


nawet-śli-ktoś-mówi-dobrze-śli-mówi-za-żo-zawsze-powie-jakieś-głupstwo
aleksander dumasnawetjeśliktośmówidobrzezadużozawszepowiejakieśgłupstwonawet jeślijeśli ktośktoś mówimówi dobrzejeśli mówimówi zaza dużozawsze powiepowie jakieśjakieś głupstwonawet jeśli ktośjeśli ktoś mówiktoś mówi dobrzejeśli mówi zamówi za dużozawsze powie jakieśpowie jakieś głupstwonawet jeśli ktoś mówijeśli ktoś mówi dobrzejeśli mówi za dużozawsze powie jakieś głupstwonawet jeśli ktoś mówi dobrze

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do te­go-że śli-ktoś-nie ule­ga-każdej-po­kusie-to mówi ę-o nim-że  sil­ny-charakter
Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do-tego-że-śli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter