Nawet jeśli ktoś mówi dobrze, jeśli mówi za dużo, zawsze powie jakieś głupstwo.


nawet-śli-ktoś-mówi-dobrze-śli-mówi-za-żo-zawsze-powie-jakieś-głupstwo
aleksander dumasnawetjeśliktośmówidobrzezadużozawszepowiejakieśgłupstwonawet jeślijeśli ktośktoś mówimówi dobrzejeśli mówimówi zaza dużozawsze powiepowie jakieśjakieś głupstwonawet jeśli ktośjeśli ktoś mówiktoś mówi dobrzejeśli mówi zamówi za dużozawsze powie jakieśpowie jakieś głupstwonawet jeśli ktoś mówijeśli ktoś mówi dobrzejeśli mówi za dużozawsze powie jakieś głupstwonawet jeśli ktoś mówi dobrze

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter.Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy.Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.