Nawet bogowie walczą z głupotą na próżno.


nawet-bogowie-walczą-z-głupotą-na-próżno
fryderyk schillernawetbogowiewalczągłupotąnapróżnonawet bogowiebogowie walcząwalczą zz głupotągłupotą nana próżnonawet bogowie walcząbogowie walczą zwalczą z głupotąz głupotą nagłupotą na próżnonawet bogowie walczą zbogowie walczą z głupotąwalczą z głupotą naz głupotą na próżnonawet bogowie walczą z głupotąbogowie walczą z głupotą nawalczą z głupotą na próżno

Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno.Z koniecznością nawet bogowie nie walczą.Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie, jaki nam koniec gotują bogowie.Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.