Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.


nawet-cień-przyjaciela-starczy-aby-uczynić-człowieka-szczęśliwym
menandernawetcieńprzyjacielastarczyabyuczynićczłowiekaszczęśliwymnawet cieńcień przyjacielaprzyjaciela starczyaby uczynićuczynić człowiekaczłowieka szczęśliwymnawet cień przyjacielacień przyjaciela starczyaby uczynić człowiekauczynić człowieka szczęśliwymnawet cień przyjaciela starczyaby uczynić człowieka szczęśliwym

Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. -Menander
nawet-cień-przyjaciela-wystarczy-aby-uczynić-człowieka-szczęśliwym
Niczemu się nie dziwić - to jedno, co może człowieka uczynić szczęśliwym i zachować w szczęściu. -Horacy
niczemu-ę-nie-dziwić-to-jedno-co-może-człowieka-uczynić-szczęśliwym-i-zachować-w-szczęściu
Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela. -Aboth de Nathan
ten-zasługuje-na-miano-silnego-człowieka-kto-umiał-z-wroga-uczynić-przyjaciela
Na­wet cień przy­jaciela star­czy by uczy­nić człowieka szczęśliwym. -MUZYCZKA
na­wet-cień-przy­jaciela-star­czy-by uczy­ć-człowieka-szczęśliwym
Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym. -Anonim
przyjaźń-jest-największym-darem-jaki-mądrość-może-ofiarować-aby-uczynić-całe-życie-szczęśliwym
Miłość jest uczuciem zbyt bolesnym, by uczynić człowieka szczęśliwym. Prawdziwe szczęście może polegać tylko na tym, że człowiek nie czuje już nic. -Alberto Moravia
miłość-jest-uczuciem-zbyt-bolesnym-by-uczynić-człowieka-szczęśliwym-prawdziwe-szczęście-może-polegać-tylko-na-tym-że-człowiek-nie-czuje