Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.


nawet-cień-przyjaciela-wystarczy-aby-uczynić-człowieka-szczęśliwym
menandernawetcieńprzyjacielawystarczyabyuczynićczłowiekaszczęśliwymnawet cieńcień przyjacielaprzyjaciela wystarczyaby uczynićuczynić człowiekaczłowieka szczęśliwymnawet cień przyjacielacień przyjaciela wystarczyaby uczynić człowiekauczynić człowieka szczęśliwymnawet cień przyjaciela wystarczyaby uczynić człowieka szczęśliwym

Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.Niczemu się nie dziwić - to jedno, co może człowieka uczynić szczęśliwym i zachować w szczęściu.Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.Na­wet cień przy­jaciela star­czy by uczy­nić człowieka szczęśliwym.Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.Miłość jest uczuciem zbyt bolesnym, by uczynić człowieka szczęśliwym. Prawdziwe szczęście może polegać tylko na tym, że człowiek nie czuje już nic.