Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.


nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
jan xxiiinawetdlaczłowiekanamoimstanowiskuważniejszejestumiećmilczećniżmówićnawet dladla człowiekaczłowieka nana moimmoim stanowiskustanowisku ważniejszeważniejsze jestjest umiećumieć milczećniż umiećumieć mówićnawet dla człowiekadla człowieka naczłowieka na moimna moim stanowiskumoim stanowisku ważniejszestanowisku ważniejsze jestważniejsze jest umiećjest umieć milczećniż umieć mówićnawet dla człowieka nadla człowieka na moimczłowieka na moim stanowiskuna moim stanowisku ważniejszemoim stanowisku ważniejsze jeststanowisku ważniejsze jest umiećważniejsze jest umieć milczećnawet dla człowieka na moimdla człowieka na moim stanowiskuczłowieka na moim stanowisku ważniejszena moim stanowisku ważniejsze jestmoim stanowisku ważniejsze jest umiećstanowisku ważniejsze jest umieć milczeć

Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. -Jan XXII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego. -Isolde Kurz
umieć-razem-milczeć-jest-najwyższym-wykwintem-życia-towarzyskiego
Umieć być informowanym i umieć informować należy do największych umiejętności. -Janusz Detrych
umieć-być-informowanym-i-umieć-informować-należy-do-największych-umiejętnoś
Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic. -Raoul Follereau
nie-umieć-kochać-to-nic-nie-umieć-a-czasem-jeszcze-mniej-ż-nic
Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości. -Henryk Sienkiewicz
kochać-nie jest dość-trze­ba-umieć-kochać-i trze­ba-umieć-nau­czyć-miłoś