Nawet miłość boża ma swoje granice.


nawet-miłość-boża-swoje-granice
ellen g. whitenawetmiłośćbożaswojegranicenawet miłośćmiłość bożaboża mama swojeswoje granicenawet miłość bożamiłość boża maboża ma swojema swoje granicenawet miłość boża mamiłość boża ma swojeboża ma swoje granicenawet miłość boża ma swojemiłość boża ma swoje granice

Nawet miłość grzeszna jest miłością Bożą.Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego.Książki oddane na makulaturę dowodzą, że cierpliwość papieru ma swoje granice.Mądrość określa granice, nawet dla wiedzy.Miłość to nie staw, w którym można zawsze znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko.We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytykali sobie granicę doskonałości, nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.