Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.


nawet-najdalsza-podróż-zaczyna-ę-od-pierwszego-kroku
anonimnawetnajdalszapodróżzaczynasięodpierwszegokrokunawet najdalszanajdalsza podróżpodróż zaczynazaczyna sięsię odod pierwszegopierwszego krokunawet najdalsza podróżnajdalsza podróż zaczynapodróż zaczyna sięzaczyna się odsię od pierwszegood pierwszego krokunawet najdalsza podróż zaczynanajdalsza podróż zaczyna siępodróż zaczyna się odzaczyna się od pierwszegosię od pierwszego krokunawet najdalsza podróż zaczyna sięnajdalsza podróż zaczyna się odpodróż zaczyna się od pierwszegozaczyna się od pierwszego kroku

Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego krokuPodróż 100 milowa zaczyna sie od pierwszego kroku.Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok.Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego krokuPodróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego krokuPodróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.