Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą.


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
anonimnawetnajpiękniejszenogigdzieśsiękończąnawet najpiękniejszenajpiękniejsze noginogi gdzieśgdzieś sięsię kończąnawet najpiękniejsze noginajpiękniejsze nogi gdzieśnogi gdzieś sięgdzieś się kończąnawet najpiękniejsze nogi gdzieśnajpiękniejsze nogi gdzieś sięnogi gdzieś się kończąnawet najpiękniejsze nogi gdzieś sięnajpiękniejsze nogi gdzieś się kończą

Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim
na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci wam uwagę, że ma również całkiem niezłe nogi. -Alfred Musset
jeśli-powie-ę-kobiecie-że-najpiękniejsze-oczy-świata-zwró-wam-uwagę-że-również-całkiem-niezłe-nogi
Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci nam uwage, że ma również całkiem niezłe nogi. -Alfred Musset
jeśli-powie-ę-kobiecie-że-najpiękniejsze-oczy-świata-zwró-nam-uwage-że-również-całkiem-niezłe-nogi