Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą.


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
anonimnawetnajpiękniejszenogigdzieśsiękończąnawet najpiękniejszenajpiękniejsze noginogi gdzieśgdzieś sięsię kończąnawet najpiękniejsze noginajpiękniejsze nogi gdzieśnogi gdzieś sięgdzieś się kończąnawet najpiękniejsze nogi gdzieśnajpiękniejsze nogi gdzieś sięnogi gdzieś się kończąnawet najpiękniejsze nogi gdzieś sięnajpiękniejsze nogi gdzieś się kończą

Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą.Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci wam uwagę, że ma również całkiem niezłe nogi.Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci nam uwage, że ma również całkiem niezłe nogi.Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało...