Nawet serca najbardziej jałowe niekiedy zakwitają znienacka kwiatem dobroci.


nawet-serca-najbardziej-jałowe-niekiedy-zakwitają-znienacka-kwiatem-dobroci
alfons daudetnawetsercanajbardziejjałoweniekiedyzakwitająznienackakwiatemdobrocinawet sercaserca najbardziejnajbardziej jałowejałowe niekiedyniekiedy zakwitajązakwitają znienackaznienacka kwiatemkwiatem dobrocinawet serca najbardziejserca najbardziej jałowenajbardziej jałowe niekiedyjałowe niekiedy zakwitająniekiedy zakwitają znienackazakwitają znienacka kwiatemznienacka kwiatem dobrocinawet serca najbardziej jałoweserca najbardziej jałowe niekiedynajbardziej jałowe niekiedy zakwitająjałowe niekiedy zakwitają znienackaniekiedy zakwitają znienacka kwiatemzakwitają znienacka kwiatem dobrocinawet serca najbardziej jałowe niekiedyserca najbardziej jałowe niekiedy zakwitająnajbardziej jałowe niekiedy zakwitają znienackajałowe niekiedy zakwitają znienacka kwiatemniekiedy zakwitają znienacka kwiatem dobroci

Kobiety nie bij nawet kwiatem.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Lenistwo przywdziewa najdziwniejsze maski. Niekiedy przybiera nawet postać pracowitości.Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.Godność, a niekiedy nawet i świętość są bardziej kwestią surduta i kamizelki, niż się to niektórym wydaje.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.