Nawet w małżeństwie zawartym z rozsądku mogą przyjść na świat głupie dzieci.


nawet-w-łżeństwie-zawartym-z-rozsądku-mogą-przyjść-na-świat-głupie-dzieci
oldrich fisernawetmałżeństwiezawartymrozsądkumogąprzyjśćnaświatgłupiedziecinawet ww małżeństwiemałżeństwie zawartymzawartym zz rozsądkurozsądku mogąmogą przyjśćprzyjść nana światświat głupiegłupie dziecinawet w małżeństwiew małżeństwie zawartymmałżeństwie zawartym zzawartym z rozsądkuz rozsądku mogąrozsądku mogą przyjśćmogą przyjść naprzyjść na światna świat głupieświat głupie dziecinawet w małżeństwie zawartymw małżeństwie zawartym zmałżeństwie zawartym z rozsądkuzawartym z rozsądku mogąz rozsądku mogą przyjśćrozsądku mogą przyjść namogą przyjść na światprzyjść na świat głupiena świat głupie dziecinawet w małżeństwie zawartym zw małżeństwie zawartym z rozsądkumałżeństwie zawartym z rozsądku mogązawartym z rozsądku mogą przyjśćz rozsądku mogą przyjść narozsądku mogą przyjść na światmogą przyjść na świat głupieprzyjść na świat głupie dzieci

Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Wielu z nas w małżeństwie znajduje wszelkie narzędzia tortur, a niekiedy nawet ma do dyspozycji małe piekło na użytek domowy.Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat.Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca.Najlepszą rzeczą jaką mogą zrobić rodzice, to dobrze wychować dzieci i pozwolić im wybrać własną drogę.Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić.