Nawet w epoce kamiena łupanego dążono do zmnejszana różnorodności postaci narzędzi kamennych.


nawet-w-epoce-kamiena-łupanego-dążono-do-zmnejszana-różnorodnoś-postaci-narzędzi-kamennych
janusz detrychnawetepocekamienałupanegodążonodozmnejszanaróżnorodnościpostacinarzędzikamennychnawet ww epoceepoce kamienakamiena łupanegołupanego dążonodążono dodo zmnejszanazmnejszana różnorodnościróżnorodności postacipostaci narzędzinarzędzi kamennychnawet w epocew epoce kamienaepoce kamiena łupanegokamiena łupanego dążonołupanego dążono dodążono do zmnejszanado zmnejszana różnorodnościzmnejszana różnorodności postaciróżnorodności postaci narzędzipostaci narzędzi kamennychnawet w epoce kamienaw epoce kamiena łupanegoepoce kamiena łupanego dążonokamiena łupanego dążono dołupanego dążono do zmnejszanadążono do zmnejszana różnorodnoścido zmnejszana różnorodności postacizmnejszana różnorodności postaci narzędziróżnorodności postaci narzędzi kamennychnawet w epoce kamiena łupanegow epoce kamiena łupanego dążonoepoce kamiena łupanego dążono dokamiena łupanego dążono do zmnejszanałupanego dążono do zmnejszana różnorodnościdążono do zmnejszana różnorodności postacido zmnejszana różnorodności postaci narzędzizmnejszana różnorodności postaci narzędzi kamennych

Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo ciągle w epoce kamiennej.W naszej epoce, epoce potęgi atomowej, byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw.W epoce niepodzielnego władztwa techniki nawet kierunkowskazy historii przedstawiają się automatycznie.Ludzie sta­li się narzędziami w rękach swoich narzędzi.Ludzie stali się narzędziami w rękach swoich narzędzi.Świat jest tak wielki i bogaty, a życie tak pełne różnorodności, że nigdy nie brak okazji do wierszy.