Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.


nawet-w-jego-milczeniu-były-błędy-językowe
stanisław jerzy lecnawetjegomilczeniubyłybłędyjęzykowenawet ww jegojego milczeniumilczeniu byłybyły błędybłędy językowenawet w jegow jego milczeniujego milczeniu byłymilczeniu były błędybyły błędy językowenawet w jego milczeniuw jego milczeniu byłyjego milczeniu były błędymilczeniu były błędy językowenawet w jego milczeniu byływ jego milczeniu były błędyjego milczeniu były błędy językowe

Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń.W milczeniu nawet słaby krzyk robi wiele hałasu.Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.Cokolwiek bym podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego.Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć.Przebywanie z egoistą jest dlatego tak zgubne, ponieważ samoobrona zmusza nas do popadania w jego błędy.