Naz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nas niemalże za­mach na państwo.


naz­wa­nie-oszus­-po imieniu-to u nas-niemalże-za­mach-na państwo
mikołaj gogolnaz­wa­nieoszus­tapo imieniuto u nasniemalżeza­machna państwonaz­wa­nie oszus­taoszus­ta po imieniupo imieniu to u nasto u nas niemalżeniemalże za­machza­mach na państwonaz­wa­nie oszus­ta po imieniuoszus­ta po imieniu to u naspo imieniu to u nas niemalżeto u nas niemalże za­machniemalże za­mach na państwonaz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nasoszus­ta po imieniu to u nas niemalżepo imieniu to u nas niemalże za­machto u nas niemalże za­mach na państwonaz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nas niemalżeoszus­ta po imieniu to u nas niemalże za­machpo imieniu to u nas niemalże za­mach na państwo

Nazwanie oszusta po imieniu to u nas niemalże zamach na państwo. -Mikołaj Gogol
nazwanie-oszusta-po-imieniu-to-u-nas-niemalże-zamach-na-państwo
Straszne nas­tały nas cza­sy. Ogląda­my cier­piących ludzi, gdzie w ra­mach mod­litwy... Da­jemy im lajki. -Kedar
straszne-nas­ły-nas-cza­sy-ogląda­my cier­piących-ludzi-gdzie-w ra­mach-mod­litwy-da­jemy im lajki
Stając się w końcu faktycznie reprezentantem całego społeczeństwa, państwo czyni samo siebie zbytecznym (...). Państwo nie zostaje „zniesione
stając-ę-w-końcu-faktycznie-reprezentantem-całego-społeczeństwa-państwo-czyni-samo-siebie-zbytecznym-państwo-nie-zostaje-zniesione-ono
sko­ro-bóg-zesłał-nas- na ziemię-w ra­mach-mis­ji-to co zro­bi-śli- mis­ja ę-nie po­wie­dzie~pa­weł-rychlica 
Nie chce­my ta­kiego społeczeństwa, w którym państwo od­po­wiada za wszys­tko, a nikt nie od­po­wiada za państwo. -Margaret Thatcher
nie-chce­my-­kiego-społeczeństwa-w którym państwo-od­po­wiada-za wszys­tko-a nikt-nie od­po­wiada-za państwo
Daw­na róża trwa w naz­wie, naz­wy je­dynie mamy. Stat ro­sa pris­ti­na no­mine, no­mina nu­da tenemus. -Umberto Eco
daw­na-róża-trwa-w naz­wie-naz­wy-­dynie-mamy-stat-ro­-pris­ti­na-no­-no­mina-nu­da-tenemus