Nazwanie oszusta po imieniu to u nas niemalże zamach na państwo.


nazwanie-oszusta-po-imieniu-to-u-nas-niemalże-zamach-na-państwo
mikołaj gogolnazwanieoszustapoimieniutonasniemalżezamachnapaństwonazwanie oszustaoszusta popo imieniuu nasnas niemalżeniemalże zamachzamach nana państwonazwanie oszusta pooszusta po imieniuimieniu to uu nas niemalżenas niemalże zamachniemalże zamach nazamach na państwonazwanie oszusta po imieniupo imieniu to uimieniu to u nasu nas niemalże zamachnas niemalże zamach naniemalże zamach na państwooszusta po imieniu to upo imieniu to u nasimieniu to u nas niemalżeu nas niemalże zamach nanas niemalże zamach na państwo

Naz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nas niemalże za­mach na państwo. -Mikołaj Gogol
naz­wa­nie-oszus­-po imieniu-to u nas-niemalże-za­mach-na państwo
Stając się w końcu faktycznie reprezentantem całego społeczeństwa, państwo czyni samo siebie zbytecznym (...). Państwo nie zostaje „zniesione
stając-ę-w-końcu-faktycznie-reprezentantem-całego-społeczeństwa-państwo-czyni-samo-siebie-zbytecznym-państwo-nie-zostaje-zniesione-ono
Niejeden wielki człowiek stojąc przed zwierciadłem - zobaczy oszusta. -Aleksander Fredro
niejeden-wielki-człowiek-stojąc-przed-zwierciadłem-zobaczy-oszusta
Niejeden wielki człowiek stając przed zwierciadłem - zobaczy oszusta. -Aleksander Fredro
niejeden-wielki-człowiek-stając-przed-zwierciadłem-zobaczy-oszusta
Zamach na dyktatora mody potępią wszystkie żurnale. -Anonim
zamach-na-dyktatora-mody-potępią-wszystkie-żurnale
Nie chce­my ta­kiego społeczeństwa, w którym państwo od­po­wiada za wszys­tko, a nikt nie od­po­wiada za państwo. -Margaret Thatcher
nie-chce­my-­kiego-społeczeństwa-w którym państwo-od­po­wiada-za wszys­tko-a nikt-nie od­po­wiada-za państwo